MEDIJSKI TRETMAN DECE KOJA TRPE NASILJE: Evo gde novinari najčešće greše

Udruženje građana „Epomena“ je sprovelo je istraživanje o tome kako štampani mediji sa nacionalnom distribucijom i njihovi portali izveštavaju o slučajevima seksualnog zlostavljanja, kada su žrtve deca i maloletne osobe.

„Utvrđeni su određeni načini izveštavanja, gde se, zarad čitanosti, vrlo često posredno odaje identitet žrtve, zločin se opisuje do pojedinosti, a informacije nekontrolisano cure od državnih organa ka medijima. Dodatan problem predstavlja nepoštovanje privatnosti, odnosno, iznošenje podataka iz medicinske dokumentacije deteta nad kojim je izvršeno nasilje“, piše u saopštenju kojim se objašnjavaju rezultati projekta „Zaštitimo decu od diskriminacije u medijima“, finansiranog od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

U saopštenju udruženje naglašava da je u brojnim tekstovima zabeleženo lično svedočenje zlostavljane dece, što je dodatno traumatizovalo žrtve.

„Mediji su o zlostavljanju dece, posebno kada je u pitanju seksualno nasilje, pristupali na sezacionalistički način, kojim su se kršili etički principi profesije, regulatorna i samoregulatorna akta, a posebno Konvencija o pravima deteta UN. Zaključak ovog istraživanja je da postoji jasan obrazac izveštavanja u ovakvim slučajevima, odnosno da je tu zapravo reč o određenoj vrsti diskriminacije“, piše u saopštenju.

Uočeno je da deca i maloletne osobe, koje su doživljavale ovakav medijski tretman, uvek potiču iz udaljenih ili ruralnih područja, ugroženog su socio-ekonomskog statusa i u riziku su od socijalnog isključivanja.

„U svim analiziranim slučajevima, porodice su bile korisnici usluga centara za socijalni rad. Roditelji dece žrtava nasilja nisu bili dovoljno informisani i svesni moći medija, odnosno nisu imali svest o posledicama izlaganja osetljivih informacija o svom detetu široj javnosti“, kažu u udruženju.